Home » KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirmenin amacı, MİKROPOR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(MİKROPOR) tarafından yönetilmekte olan mikropor.com adresinde yer alan internet sitesinin (MİKROPOR) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca Kullanıcılar’ın MİKROPOR’un kullanımı ile ilgili olarak MİKROPOR tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin MİKROPOR’a girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde Kullanıcıları bilgilendirmektir.

MİKROPOR, teknolojiye yatırım yaparak, geleceği üretme idealinde, güvenilir ve sağlıklı ürünleri ile topluma faydalı olma çabasındadır. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve sadece gerektiği durumlarda paylaşılmasını temin etmek, gizliliği korumak amacıyla mükemmel güvenlik tedbirleri almaktadır. Bu çerçevede şirketimizin çalışanı olmak için veya staj yapmak üzere başvuruda bulunan kişilerin verilerini 6698 sayılı Kanun kapsamında belirtilen yükümlülüklerimiz çerçevesinde saklamaktayız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak MİKROPOR tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Çevrimiçi veya online iş başvurunuz sürecinde temin ettiğimiz kişisel verileriniz aşağıda belirtildiği gibidir, bizim için çok değerli olup gizlidir ve bu nedenle sadece aşağıda belirtilen amaçlar için kullanılacaktır.

ÇALIŞAN ADAYI VERİLERİ (STAJER ADAYLAR DAHİL) KULLANIM AMACI
ADINIZ, SOYADINIZ Çalışan adayı olarak şahsınız tanımak, sizinle iletişime geçebilmek amacıyla.
TELEFON NUMARANIZ İş başvurunuza istinaden sizinle iletişim kurabilmek, iş başvuru formunuzda yer alan bilgilerinizle ilgili ön görüşme yapmak ve sorularınıza cevap verebilmek amacıyla.
E POSTA ADRESİNİZ İletişim kurabilmek amacıyla
CV BİLGİLERİNİZ CV’nizde yer alan eğitim, iş tecrübesi, referanslar gibi tüm bilgileriniz işe alım sürecindeki değerlendirmelerimizde kullanılacaktır.

Kişisel verilerinizi mevzuata uygun, en güvenilir ve mükemmel şekilde saklayacağımızı, yasal süresi dışında saklama yapmayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz. İlgili kanun ve sair mevzuat kapsamında yukarıda yer alan verilerinizden kaynaklı yasal haklarınızı içeren taleplerinizi dilekçe ile Ahi Evran OSB Mah. Oğuz Cad.No:5 Sincan ANKARA adresimize bizzat elden iletebilirsiniz. Başvurunuzu ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında mikropor.as@hs01.kep.tr veya  mikropor@mikropor.com adresi ve diğer iletişim kanallarımız ile yapabilirsiniz.

Yukarıda Kişisel Verilerimin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni tebliğ ettim, okudum ve kabul ettim.

Ad-Soyad       :
Tarih              : 22 Nisan 2024 18:07

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak ister misiniz?