Home » Atmosferik Hava Filtrasyonu » Laf Sistemleri

Laf Sistemleri

Son gelişmiş teknolojileri ve ekipmanları kullanan Dünya Standartlarında bir Üretici olarak, 30 yılı aşkın küresel filtrasyon deneyimiyle, müşterilerimizin taleplerini anlıyor ve mümkün olan en geniş aralıkla Laminar Hava Akışı (LAF) sistemleri için nihai çözümleri sunuyoruz.

Temiz oda uygulamaları için üretilen gerçek hava kalitesinin yanı sıra, işlemlerin güvenilirliği için istenmeyen kirlenmeyi (tebeşirlenme) önlemek hayati önem taşır. İlaç, Yiyecek ve İçecek ve diğer benzer endüstrilerde, kirletici partiküllerin (havada taşınan veya işlem sırasında oluşan) nihai ürünlerden ve çalışanlardan uzaklaştırılması son derece önemlidir. Kirlenme risklerini önlemenin alternatif bir yoluda filtreleme sistemine Laminer Hava Akış Sistemi uygulamaktır.

İlaç, Yiyecek ve İçecek ve Otomotiv Endüstrilerinin çalışma alanlarında istenmeyen hava kaynaklı partiküller olacaktır. Bu sektörlerin üretim tesisleri ISO 14644 standardına göre tasarlanmakta ve sınıflandırılmaktadır. Bu standarda göre, farklı proses adımları farklı temizlik sınıflarına sahip olmalıdır.

Bu sınıflandırmanın güvenilir olabilmesi için aşağıdaki sistemlerin kullanılması zorunludur.

  • Fan Filtre Üniteleri
  • Laminar Hava Akışı (LAF) Kabinleri
  • Mobil Laminar Hava Akışı (M-LAF) Üniteleri
  • Tartım Kabinleri

Farklı endüstrilerin beklenti ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri uzun dönemli maliyet minimizasyonunu dikkate alarak sistematik bir anlayışla sunuyoruz. Mikropor Temiz Hava Yönetimi (MICAM: Mikropor Clean Air Management) adını verdiğimiz özel bir programla çözüm ortağı olduğumuz işletmelerin filtre performanslarını izliyoruz, kontrol ediyoruz, raporluyoruz ve optimum enerji tüketimini sağlayacak filtrasyon çözümlerini hayata geçiriyoruz.

Tüm uygulama alanlarımıza özel çözümlerimizi incelemek için soldaki panelden broşürlerimizi indirebilirsiniz.

Bölge Satış Müdürleri

Ülkü Nur ÇOL
T:+90 212 211 55 00
M:+90 530 547 66 50
ulku.col@mikropor.com
Eray Kızılcıkoğlu
T:+90 312 267 07 00
M:+90 533 612 55 59
eray.kizilcikoglu@mikropor.com

Koray Vatansever
T: +90 212 211 55 00
M: +90 539 516 31 01
Koray.Vatansever@mikropor.com

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak ister misiniz?